Kongens menn og kvinner Foto Hans Kristian Bergan Forsvaret

I dag har kongens menn fått tilskudd av kongens kvinner. Her fra en øvelse i HV-12 i Sør-Trøndelag. Foto: Hans Kristian Bergan, Forsvaret

I dag har kongens menn fått tilskudd av kongens kvinner. Her fra en øvelse i HV-12 i Sør-Trøndelag. Foto: Hans Kristian Bergan, Forsvaret