Den geistlige makten Foto Steinar-Brandslet NTNU

Kongens makt var basert på bruk av våpen, men erkebiskopen hadde også hærstyrker i tillegg til makten over sjelene. Her fra Nidarosdomen. Foto: Steinar Brandslet, NTNU

Kongens makt var basert på bruk av våpen, men erkebiskopen hadde også hærstyrker i tillegg til makten over sjelene. Her fra Nidarosdomen. Foto: Steinar Brandslet, NTNU