kaspersen

Jon Harald Kaspersen er forskningssjef ved SINTEF Petroleum

Portrett av mann med briller