Tired Student Sleeping In Library

Undersøkelser om hvor godt videregåendeelever trives på skolen, avdekker ikke store forskjeller mellom kjønnene. Likevel er det flest gutter som slutter. Foto: Thinkstock

Undersøkelser om hvor godt videregåendeelever trives på skolen, avdekker ikke store forskjeller mellom kjønnene. Likevel er det flest gutter som slutter. Foto: Thinkstock