Jenter sliter Foto Thinkstock

Hele 22 prosent av de 1261 jentene som deltok, svarer at de sliter med betydelige emosjonelle vansker. Foto: Thinkstock

Hele 22 prosent av de 1261 jentene som deltok, svarer at de sliter med betydelige emosjonelle vansker. Foto: Thinkstock