Girl unhappy

Flere mulige forklaringer finnes: økt kroppspress, mer press rundt skoleprestasjoner, at framveksten av sosiale medier har gitt en følelse av mislykkethet og utilstrekkelighet. Foto: Thinkstock

Flere mulige forklaringer finnes: økt kroppspress, mer press rundt skoleprestasjoner, at framveksten av sosiale medier har gitt en følelse av mislykkethet og utilstrekkelighet. Foto: Thinkstock