SINTEF ALEXANDRA BECH GJØRV FN BAN KI MOON

SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv og SINTEF-forsker Moez Jomâa flankerer FNs generalsekretær under den høytidelige utdelingsseremonien i FNs hovedkvarter i New York. Foto: Johannes Berg, NTB Produksjon / SINTEF

Gruppebilde av mennesker foran stopr sjekk med påskriften one million dollar