75 prosent av de globale transportutslippene kommer fra veitrafikk. Kilde: CO2 emissions from fuel combustion (IEA2016). Ill: Tograder.no

75 prosent av de globale transportutslippene kommer fra veitrafikk. Kilde: CO2 emissions from fuel combustion (IEA2016). Ill: Tograder.no