Hans Krokan ble i dag dekorert som kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Foto: Johanne Nome/NTNU

Hans Krokan utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden

  • Publisert 02.11.16

Professor Krokan mottok utmerkelsen for sin innsats innen medisinsk forskning.

Professor Hans Krokans forskning viser hvordan cellenes arvemateriale (DNA) blir reparert etter at det har blitt skadet. Skader i DNA oppstår både spontant, fordi molekylet ikke er kjemisk stabilt, og på grunn av kjemisk og fysisk (særlig stråling) påvirkning fra miljøet. DNA-skader som ikke blir reparert fører til mutasjoner. Dette er den fundamentale årsaken til kreftutvikling og arvelige sykdommer.

Krokan har særlig bidratt til forståelsen av hvordan enzymer i cellene reparerer DNA-skader og har sammen med sine medarbeidere oppdaget flere nye enzymer. Enzymer som reparerer DNA beskytter ikke bare mot kreft, men er også helt avgjørende for immunsystemet. I tillegg er DNA-reparasjon viktig i for å forebygge tidlig aldring og noen kroniske sykdommer.

Samarbeidet med nobelprisvinner

I sitt arbeid med DNA-reparasjon har Krokan samarbeidet og publisert forskning med ledende forskere innen sitt felt, bl.a. professor Tomas Lindahl. Han fikk Nobelprisen i kjemi i 2015. I de senere år har han og hans medarbeidere bidratt med ny innsikt i hvordan det oppstår mutasjoner som fører til lymfekreft i forløperne til antistoff-produserende celler. Deler av hans forskning er beskrevet i boka «Norske forskningsbragder – vitskaplege oppdagingar gjennom 150 år» av Unni Eikeseth.

Bidratt til legemiddel mot hjertesykdom

I tillegg til sin DNA-forskning har Krokan hatt en viktig rolle i utvikling av et legemiddel basert på omega-3 fettsyrer. Dette var i tiden da han var forskningssjef ved Norsk Hydro Forskningssenter. Legemiddelet brukes i dag i store deler av verden for å forebygge og behandle hjertesykdom.

Krokan er blant de internasjonalt mest siterte forskerne innen sitt fagområde og har publisert over 200 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og bøker, for en stor del i topp-rangerte tidsskrifter.

Krokan var sentral da medisinstudiet ble opprettet i Tromsø og Trondheim. Videre har han veiledet 25 doktorgradskandidater fram til fullførte doktorgrader. Han var den første professor i molekylærgenetikk i Trondheim og har hatt stor betydning for utviklingen av fagområdet.

Flere hedersbevisninger

Krokan er blant annet tildelt Anders Jahres Store Medisinske Pris (delt med Erling Seeberg i 2004), og 2008 Kong Olav Vs Kreftforskningspris (2008). Krokan ble i år 2000 innvalgt som medlem i European Molecular Biology Organization (EMBO), et medlemskap som henger meget høyt. Krokan var det første norske medlem utenfor Oslo. Han er også innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige akademi. Han er æresmedlem i Norsk Biokjemisk Selskap.

Krokans CV i korte trekk

  •  cand.med. fra Universitetet i Oslo i 1970
  • dr.med. i biokjemi fra Universitetet i Tromsø 1977
  • forskningsopphold ved Harvard Medical School i Boston
  • førsteamanuensis i biokjemi i Tromsø
  • et år i Bethesda utenfor Washington DC som gjesteforsker ved Det nasjonale kreftinstituttet
  • leder av Biokjemiavdelingen i Tromsø
  • avdelingsleder og forskningssjef ved Norsk Hydro Forskningssenter 1985-88
  • Siden 1988 har han vært professor ved NTNU, først i bioteknologi frem til 1993, så i medisin (molekylærbiologi) ved det som i dag er Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.

Hans Krokan er født 18.februar 1945 i Folldal, men er oppvokst i Malm i Nord-Trøndelag.