andreas-dypvik-landmark

Portrett av mann

Andreas Dypvik Landmark er forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.