palliasjon-2

Figur : Manglende ressurser gjør at kommunen ikke yter et tilfredsstillende lindrende behandlingstilbud.