illustrasjon-palliasjon

Figur en viser at flere av pasientene enn de som får tilbud om det i dag, kunne hatt behov for lindrende behandling.