Tare

Sukkertare dyrkes på planktonsenteret ved SINTEF Fiskeri og havbruk.