Fremtidens olje

Dette er fire uker gammel sukkertare. Det dyrkes ved det nye nasjonale senteret for planktonteknologi.