Nytt senter

  • Av
    Publisert 03.11.16
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Andreas Hagemann og Gunvor Øie observerer her mikroalger ved det nye nasjonale senteret for planktonteknologi på Brattøra. Begge er forskere ved SINTEF Fiskeri og havbruk.