Beiskambrosia Foto Thinkstock

Beiskambrosia etablerer seg svært raskt der jorda pløyes opp eller på annet vis legges bar, fordi planten trenger slik jord for å spire. Foto: Thinkstock

Beiskambrosia etablerer seg svært raskt der jorda pløyes opp eller på annet vis legges bar, fordi planten trenger slik jord for å spire. Foto: Thinkstock