svalbard-energiforsyning-tabell-med-ikoner-endelig-versjon

Tabell med energi-ikoner som vindmøller og sol

Grønne muligheter for Longyearbyen: Disse systemene for energiforsyning til Svalbard har SINTEF regnet på. Sjøkabel fra fastlandet vil gi Longyearbyen en samlet årlig strømregning på 400 millioner kroner. Beløpet kan krympes til 270 millioner, om Svalbard går for hydrogenimport kombinert med produksjon av solcellestrøm. Kilde: SINTEF. Illustrasjon: Knut Gangåssæter/SINTEF