hydrogenskip-kawasaki-okt-2016

Illustrasjon av tankskip med to store kantede tanker

Verdens første skip for frakt av flytende hydrogen er alt under bygging. SINTEF-forskere har vurdert ulike løsninger og funnet at Svalbard, som nå får sin energi fra skittent kull, i framtida kan bli et nullutslippssamfunn med hydrogen skipet inn fra fastlandet. Illustrasjon: Kawasaki Heavy Industries