Waxwings with berry of mountain ash on branch

Sidensvanser kan daglig spise flere ganger sin egen kroppsvekt. Foto: Thinkstock

Sidensvanser kan daglig spise flere ganger sin egen kroppsvekt. Foto: Thinkstock