Demens kvadratisk Foto Thinkstock

Vi blir naturlig litt dårligere til å bruke kunnskaper og huske når vi blir eldre. Men for noen er det et tegn på demens. Foto: Thinkstock

Vi blir naturlig litt dårligere til å bruke kunnskaper og huske når vi blir eldre. Men for noen er det et tegn på demens. Foto: Thinkstock

Brain Aging

Brain aging and memory loss due to Dementia and Alzheimer's disease with the medical icon of a group of color changing autumn fall trees in the shape of a human head losing leaves as a loss of thoughts and intelligence function.