bilde13_vibekke-vange_web

Vibekke Vange er førstelektor i botanikk og daglig leder ved Ringve botaniske hage, NTNU Vitenskapsmuseet. Hun har lagt planer for en omfattende omlegging av det plantesystematiske anlegget, som vil pågå de neste tre årene. Foto: Grete Wolden/NTNU Kommavd.

Vibekke Vange er førstelektor i botanikk og daglig leder ved Ringve botaniske hage, NTNU Vitenskapsmuseet. Hun har lagt planer for en omfattende omlegging av det plantesystematiske anlegget, som vil pågå de neste tre årene. Foto: Grete Wolden/NTNU Kommavd.