Desperasjon Foto Thinkstock

Uten oppfølging av pasientene vil ikke terapeuten engang vite i hvilken grad behandlingen virker, og om noe kunne vært gjort annerledes. Foto: Thinkstock

Uten oppfølging av pasientene vil ikke terapeuten engang vite i hvilken grad behandlingen virker, og om noe kunne vært gjort annerledes. Foto: Thinkstock