rodalge

Rødalgen kalt – Fjærehinnen er svært næringsrik og egner seg godt i både mat og fôr. Foto: SINTEF