maria-bartnes

Maria Bartnes er IT-sikkerhetsleder i SINTEF

Portrett av kvinne