Fredrik Jutfelt Foto Erik Sandblom

Fredrik Jutfelt setter sensorer på en abbor for å måle metabolismen. Foto: Erik Sandblom

Fredrik Jutfelt setter sensorer på en abbor for å måle metabolismen. Foto: Erik Sandblom