biotest 12 instrumentation erik_FJ

Hvordan måler du metabolismen hos abbor? Med veldig små sensorer. Foto: Erik Sandblom

Hvordan måler du metabolismen hos abbor? Med veldig små sensorer. Foto: Erik Sandblom

biotest 12 instrumentation erik_FJ

How do you measure a fish's metabolic rate? With very small sensors. Photo: Fredrik Jutfelt