sovnapne1

Flere med søvnapné bruker i dag pustemasker som holder luftveiene åpne, men mange synes dette er tungvint og ubehagelig.