bilde4

Eksempel på hvordan en 3-dimensjonell matematisk modell av luftveien bygges opp ved å skravere luftveien på røntgenbilder. Fra øverst : Snitt av pasientens hode sett ovenfra, fra siden og sett forfra. Nederst er en 3D-modell under utarbeiding. Ill.: SINTEF