Norsk vannkraft Foto: Thinkstock

Nå kan forbrukere fra hele Europa betale en premie for å garantere at strømmen de kjøper er fra fornybare ressurser. Det har gjort norsk vannkraft spesielt populær i Tyskland. Foto: Thinkstock

Nå kan forbrukere fra hele Europa betale en premie for å garantere at strømmen de kjøper er fra fornybare ressurser. Det har gjort norsk vannkraft spesielt populær i Tyskland. Foto: Thinkstock