Energieffektivitet Illustrasjon Thinkstock

Mer energieffektive husholdninger kan minske behovet for elektrisitet. Illustrasjon: Thinkstock

Mer energieffektive husholdninger kan minske behovet for elektrisitet. Illustrasjon: Thinkstock