Olav Vadstein Kiselalger Foto NTNU

– Måten vi har undersøkt algeskallene på, er basert på materialteknologenes metodikk. Det har lært oss helt nye ting om kiselalger som er økologisk interessant, sier professor Olav Vadstein. Foto: NTNU

– Måten vi har undersøkt algeskallene på, er basert på materialteknologenes metodikk. Det har lært oss helt nye ting om kiselalger som er økologisk interessant, sier professor Olav Vadstein. Foto: NTNU