cystisk-fibrose-1

Resultatene fra MyCyFAPP kan tyde på at en digital løsning for egen mestring har et større potensial i Norge enn i noen andre europeiske land – som for eksempel i Belgia. Personer som er registrert med CF i Norge, teller ca. 300 og bor spredt over hele landet. Det er kun ett nasjonalt kompetansesenter for cystisk fibrose i Norge (NSCF). Her får pasientene som oftest årskontroll, og følges ellers opp ved sine lokale sykehus. Deltakerne i prosjektet fortalte at de var fornøyde med tilbudet ved NSCF, men ønsket gjerne hele behandlingen her om de kunne velge. I Belgia ble ca. 1200 personer med CF kun fulgt opp av ett av de sju kompetansesentrene i landet. en digital løsning kan bidra til å minske avstanden mellom pasient og helsepersonell. Å være innstilt på å ta ansvar for egen behandling, er et godt utgangspunkt for å bruke digitale løsninger.