Wind turbines and overhead power line

For å analysere og styre et kraftnett er du avhengig av å få presise målinger og at disse representeres riktig. Alt annet baserer seg på at målingene er nøyaktige og tolkes rett. Illustrasjon: Thinkstock

For å analysere og styre et kraftnett er du avhengig av å få presise målinger og at disse representeres riktig. Alt annet baserer seg på at målingene er nøyaktige og tolkes rett. Illustrasjon: Thinkstock