Wind turbine, solar panel and sunflowers

Den nye metoden var langt mer egnet til å identifisere mulige problemer. Foto: Thinkstock

Den nye metoden var langt mer egnet til å identifisere mulige problemer. Foto: Thinkstock