Isrygger Foto Aleksey Shestov NTNU UNIS

RV Lance i isen mens forskerne drar ut for å måle. Foto: Aleksey Shestov, NTNU SAMCoT, UNIS

RV Lance i isen mens forskerne drar ut for å måle. Foto: Aleksey Shestov, NTNU SAMCoT, UNIS