Hvor oppmerksomme er barn i trafikken?

Svaret er «ikke så veldig», skal vi tro etter at 59 barn i fjor høst syklet i forskningens tjeneste.