trafikksoy

Figuren viser forskjellem mellom å følge internasjonale reguleringer av støykrav til biler og bildekk, og å kombinere støysvak asfalt med støysvake bildekk. EV-dekk er dekk for elektriske biler. Ska8 betyr et veidekke med finere overflate og mindre steinstørrelse og som er mer støysvake enn tradisjonelle dekker, selv etter eksponering med vinter- og piggdekk. Det siste kan halvere opplevd trafikkstøy. Figur: SINTEF