gamification

På prosjektets hjemmeside har vi lagd en illustrasjon som en krysning av en flyplass sett overfra, og dataspill-klassikeren pac-man