salmar-havmerd

Bilde av gul og hvit småskal-modell av en opdrettsmerd med kontrolltårn - fotografert i grønt bassengvann.

Artikkelforfatterne skriver om neste generasjon oppdrettsteknologi, som vil bringe havbruket til havs. Her representert ved oppdrettsselskapet SalMars "havmerd", som har vært testet i modellskala ved MARINTEKs havlaboratorium. Foto: MARINTEK