aksnes-vegard

Portrett av mann

Vegard Aksnes er forskningsleder ved MARINTEK.