aksnes-vegard

Vegard Aksnes er forskningsleder ved MARINTEK.

Portrett av mann