Yrende liv 1 Foto Marit Ursin NTNU

Favelaene har tradisjonelt vært preget av yrende folkeliv. Foreldres frykt for den narkotikarelaterte volden innskrenker barnas frihet, og tømmer gatene på kveldstid. Foto: Marit Ursin

Favelaene har tradisjonelt vært preget av yrende folkeliv. Foreldres frykt for den narkotikarelaterte volden innskrenker barnas frihet, og tømmer gatene på kveldstid. Foto: Marit Ursin