Fish robot Photo Claussen et al SINTEF IKT

Avanserte algoritmer ligger bak overvåkingen av fisken. Foto: SINTEF IKT

Avanserte algoritmer ligger bak overvåkingen av fisken. Foto: SINTEF IKT