Baby

Robotsyn kan brukes til å lese spedbarns bevegelser for å finne ut om de er rammet av cerebral parese (CP). Foto: NTNU, St. Olavs Hospital

Robotsyn kan brukes til å lese spedbarns bevegelser for å finne ut om de er rammet av cerebral parese (CP). Foto: NTNU, St. Olavs Hospital

baby

baby