IMG_6809 – versjon 3

En «mørkets fyrste»: en ung uer, vanligvis funnet på mye større dyp, i tareskogen på 2 meters dyp i januar i Kongsfjorden. Foto: Geir Johnsen, NTNU / UNIS

En «mørkets fyrste»: en ung uer, vanligvis funnet på mye større dyp, i tareskogen på 2 meters dyp i januar i Kongsfjorden. Foto: Geir Johnsen, NTNU / UNIS