IMG_6309

Selv lyset fra månen eller lyset fra skipet er nok til å påvirke dyrene som lever i polare farvann. Foto: Geir Johnsen, NTNU / UNIS

Selv lyset fra månen eller lyset fra skipet er nok til å påvirke dyrene som lever i polare farvann. Foto: Geir Johnsen, NTNU / UNIS