Klimagassutslipp

Befaring byggeplass, Lørenskog.
Selvaag Bolig.
Boligblokker bygd av Estlandske moduler, fraktet til byggeplass og montert.