Klimagassutslipp

Befaring byggeplass, Lørenskog. Selvaag Bolig. Boligblokker bygd av Estlandske moduler, fraktet til byggeplass og montert.