Utroskap 1

Forskerne fant klare kjønnsforskjeller i sjalusiresponser blant dem som måtte velge hvilket aspekt ved utroskapen som var mest opprørende. Foto: Thinkstock

Forskerne fant klare kjønnsforskjeller i sjalusiresponser blant dem som måtte velge hvilket aspekt ved utroskapen som var mest opprørende. Foto: Thinkstock