SMSA-x10-1024×768

Dette er noe av det forskerne håper på å finne. Kobbermineraler sett i mikroskop. Foto: Kurt Aasly/NTNU

Dette er noe av det forskerne håper på å finne. Kobbermineraler sett i mikroskop. Foto: Kurt Aasly/NTNU.

Dette er noe av det forskerne håper på å finne. Kobbermineraler sett i mikroskop. Foto: Kurt Aasly/NTNU. Material: Mohnsryggen / UiB