USA Map

– USA vil være landet som står bak gjennombruddsteknologien, og det jobbes derfor mye med å utvikle fornybare løsninger, sier professor Espen Moe.

– USA vil være landet som står bak gjennombruddsteknologien, og det jobbes derfor mye med å utvikle fornybare løsninger, sier professor Espen Moe.