Solvarmekoker Foto Maren Agdestein NTNU

Målet for arbeidet til Nydal er å undersøke metoder for elektrisk lading av et varmelager. Foto: Maren Agdestein/NTNU

Målet for arbeidet til Nydal er å undersøke metoder for elektrisk lading av et varmelager. Foto: Maren Agdestein/NTNU